PS

May 7, 2019

Predavanja za ribiški izpit in objava izpitnega roka 8. 6. 2019

Objavljamo informacijo o terminih predavanj in izpitnem roku za ribiški izpit, ki bo izveden v sklopu RD Dolenjske in Posavja. Termini predavanjso sledeči: 10. maj – RD Brežice 11. maj – RD Brestanica-Krško 17. maj – RD Sevnica 18. maj – RD Radeče Predavanja potekajo med 17:00 in 21:00 uro. Na predavanja lahko pridejo tudi pripravniki iz drugih RD. Lokaci
Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS
več
Mar 27, 2019

Gibanje migrantov po gozdovih in loviščih- opozorilo in zaprosilo za pomoč

Izviren dokument najdete tukaj
Objavil: Igor Holy
več
Mar 22, 2019

22. marec - Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, ki ga na predlog Združenih narodov praznujemo vsakega 22. marca je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu voda in omejenosti vodnih virov. Pri tem se največkrat spomnimo na vpliv onesnaževanja na vodotoke in vpliva le tega predvsem na vire pitne vode. Vseeno pa ne gre pozabiti na pomen kakovosti habitatov domorodnih ribjih vrst, ki so tudi pomemben indikator ohranjenosti posameznega vodnega telesa in njegove kvalitete. Najrazličnejše regulacije, zajezitve rek brez možnosti prehoda za žive organizme so nekdaj ustrezne habitate močno prizadeli. Zato se v zadnjem času organizirani sladkovodni ribiči borimo predvsem za ohranjanje ustreznega okolja za ribji živelj in s tem ohranitev populacij domorodnih rib. Ob Svetovnem dnevu voda si zato želimo predvsem večjo stopnjo izvajanja sonaravnih posegov v vodotoke, kjer so ti nujno potrebni, deregulacije in naturalizacije prizadetih voda z večjo mero vključenosti ribiških organizacij v njihovo načrtovanje in izvedbo z končnim namenom, da ribam vrnemo njihovo domovanje. Ribiška zveza Slovenije
Objavil: mag. Igor Miličić, sekretar, strokovna služba RZS
več
Mar 13, 2019

SKLIC 2. SEJE SKUPŠČINE RZS V MANDATU 2017–2022

Na podlagi 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 12. marca 2019, sprejel sklep o sklicu skupščine RZS, ki bo v četrtek, 28. marca t.l. , z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Območne obrtne zbornice Vič na Tržaški cesti 207 v Ljubljani.   Za sejo skupščine UO RZS predlaga naslednji dnevni red:   Izvolitev delovnega pre
Objavil: Igor Holy
več
Mar 7, 2019

Obvestiilo: cenik intervencijskih izlovov RZS

Ministrstvo za okolje in prostor Dunajska cesta 47 1000 Ljubljana    2015/59 – IM   07.03.2019 VELJAVNOST CENIKA STORITEV INTERVENCIJSKIH IZLOVOV RZS   S povečanim obsegom vodnogospodarskih del na različnih vodotokih po Sloveniji in posledičnimi zahtevami izvajalcev po intervenci
Objavil: Igor Holy
več
Dec 10, 2018

Slovenski ribiči so glavni varuhi naših voda

Povezava na posnetek
Objavil: Igor Holy
več

Stran 1 od 19  > >>

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks